XIII седмица обикн. време – вторник – год. II – 13о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос.                         3,1-8; 4,11-12

Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви – против цялото племе, което изведох из земята египетска, думайки: „Само вас признах Аз от всички земни племена, затова ще изискам от вас за всички ваши беззакония.“

Тръгнат ли двама наедно, без да се сговорят помежду си? Реве ли лъв в гора, когато няма пред него плячка? Издава ли гласа си лъвче от леговището си, когато нищо не е уловило? Улавя ли се птица в примка на земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигне ли от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея? Тръби ли в град тръба, и да се изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ? Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната си на Своите раби – пророците. Лъв зариква – кой няма да трепне? Господ Бог каза – кой няма да пророкува?

„Извършвах сред вас разрушения, както Бог разруши Содом и Гомора, и вие бяхте изтеглени като главня из огън – и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ. Затова тъй ще постъпя с тебе, Израиле, и понеже тъй ще постъпя с тебе, приготви се да посрещнеш Твоя Бог, Израиле.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 5,5-6.7.8 (О: 9а)

 

О Господи, упътвай ме в Твоята правда.

 

Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие: злият няма да се настани при Тебе, Нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. О

 

Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие, ще погубиш онези, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси. О

 

Аз пък, по Твоята велика милост, ще влеза в Твоя дом; и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе. О

 

О Алилуя. Надявам се на Господа, надявам се на словото Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,23-27

В онова време:

Когато влезе в кораба Исус, последваха Го учениците Му.

И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше. Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: „Господи, спаси ни; загиваме!“

А Той им каза: „Защо сте толкова страхливи, маловерци?“ Тогава, като стана, запрети на ветровете и морето, и настана голяма тишина.

А човеците се почудиха и рекоха: Какъв е Той, та и ветрове и морето Му се покоряват?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.