XIII седмица обикн. време – вторник – год. I – 13о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         19,15-29

В онези дни:

Ангелите подканяха Лот да бърза и му казваха: „Стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са при тебе, за да не погинеш поради беззаконието на града.“ И понеже той се бавеше, ангелите, по Господня милост към него, взеха за ръка него, жена му и двете дъщери и го изведоха.

Изведоха го и го оставиха вън от града; един от тях рече: „Спасявай душата си; не поглеждай назад и нийде не се спирай в тая околност;

спасявай се в планината, за да не погинеш.“

Но Лот им отговори: „Не, Господи, ето Твоят раб намери благоволение пред очите Ти, и велика е Твоята милост, която си направил за мене, че ми спаси живота; но аз не мога се спаси в планината, да не би да ме постигне зло и умра; ето, по-близо е да бягаш в този град, който е малък, ще побегна там; той е малък и животът ми ще се запази.“

И рече му: „Ето, за твоя угода ще направя и това: няма да съсипя града, за който ти говориш. Побързай, спасявай се там; защото Аз не мога свърши делото, докле ти не стигнеш там.“ Затова е и наречен този град Сигор. Слънцето изгря над земята и Лот стигна в Сигор.

Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето, и съсипа тези градове и цялата околност, и всички растения земни. А Лотовата жена погледна назад и се превърна в солен стълб.

Сутрината рано стана Авраам и отиде на мястото, дето бе стоял пред лицето на Господа; и погледна към Содом и Гомора и към целия простор наоколо и видя; ето, дим се дигаше от земята като дим от пещ. Когато Бог съсипваше градовете по онази околност, спомни си Бог за Авраам и избави Лот изсред съсипиите, когато разрушаваше градовете, в които живееше.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 25,2-3.9-10.11-12 (О: 3а)

 

О Твоята милост, Господи, е пред очите ми.

 

Изкуси ме. Господи, изпитай ме: разтопи моите вътрешности и моето сърце. Защото Твоята милост е пред очите ми, и аз ходих в Твоята истина. О

 

Не погубвай душата ми с грешници, и живота ми с кръвници. В чиито ръце има злодейство, и чиято десница е пълна с подкупи. О

 

Аз пък ходя в своята непорочност, избави ме и помилвай ме. Ногата ми стои на прав път, в събранията ще благославям Господа. О

 

О Алилуя. Надявам се на Господа, надявам се на словото Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,23-27

В онова време:

Когато влезе в кораба Исус, последваха Го учениците Му.

И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше. Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: „Господи, спаси ни; загиваме!“

А Той им каза: „Защо сте толкова страхливи, маловерци?“ Тогава, като стана, запрети на ветровете и морето, и настана голяма тишина.

А човеците се почудиха и рекоха: Какъв е Той, та и ветрове и морето Му се покоряват?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.