XIII седмица обикновено време – неделя год. А – 13огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства                               4,8-11.14-16а

Един ден Елисей отиде в Сунам. Там една богата жена го покани в дома си да яде хляб и той, колчем минеше, всякога се отбиваше там да яде хляб. Тя каза на мъжа си: „Ето, аз зная, че Божият човек, който постоянно минава край нас, е свет. Да му направим малка горница над стената и да му сложим там легло и маса и стол и светилник, та, когато идва у нас, да си отива там“.

Един ден Елисей отиде там, качи се в горницата си и легна там. И каза: „Какво, прочее, да направим за нея?“ И рече му Гизий: „Ето, тя няма син, а мъж й е стар.“ И каза Елисей да я повика; той я повика и тя застана на вратата, и Елисей й рече: „След една година, в това същото време ти ще държиш на ръце син.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,2-3.16.-17. 18-19 (О: 2а)

 

О Милостите Господни вечно ще възпявам

 

Милостите Господни вечно ще възпявам, от род в род ще разгласям Твоята истина. Защото казвам: „На веки е основана милостта“, на небесата Ти утвърди Твоята истина. O

 

Блажен народ, който познава тръбния зов; Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи, и за Твоето име се радват цял ден, и с Твоята правда се възвишават. О

 

Защото Ти си украса на силите им, и с Твоето благоволение се издига нашият рог. От Господа е нашият щит и от светия Израилев нашият цар. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                          6,3-4 8-11

Братя:

Всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.

Ако пък сме умрели в Христа, вярваме, че ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Вие сте избран народ, царствено свещенство, свет на­род; известявайте чудесните дела на Онзи, който ви е призовал от тъмнина към чудната Своя светлина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,37-42

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази.

Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Оня, който Ме е пратил.

Който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда.

И който напои един от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.