XIII седмица обикновено време – неделя год. С – 13огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XIII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                               19,16в. 19-21

В онези дни:

Господ каза на Илия: „Помажи Елисей, Сафатовия син, от Авел-Мелоха, за пророк вместо себе си“.

И Илия тръгна оттам и намери Сафатовия син Елисей, когато ореше с дванадесет рала волове и той беше един от дванадесетте орачи. Минавайки край него, Илия хвърли кожуха си върху му и Елисей остави воловете си и се затече след Илия и каза: „Позволи ми да целуна бащи си и майка си, и ще тръгна след тебе.“ Той му отговори: „Иди, и върни се, защото, какво съм ти сторил?“

Той се върна от него, взе рало волове, закла ги, и като запали плуга на воловете, опече месото им и ги раздаде на людете, и те ядоха. А сам той стана и тръгна след Илия и почна да му служи.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15,1-2а. и 5.7-8.9-10.11 (О: Срв 5а)

 

О Ти, Господи, си дял от моето наследие

 

Ти, Господи, си дял от моето наследие. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой!“ Господ е дял от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий. O

 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О

 

Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на всеки. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                          4,31в-5,1.13-18

Братя:

Стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се под­лагайте пак под робско иго.

Към свобода сте призвани вие, братя, само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: „Възлюби ближния си като себе си.“ Ако пък един други се мразите и се ядете, пазете се да се не изтребите един други.

Аз пък казвам: „Живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта. Защото плътта желае противното на духа, а духът – проти­вното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали. Ако се водите по дух, вие не сте под закон.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Говори, Господи, защото Твоят слуга Те слуша; Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,51-62

Когато се приближаваха дните да бъде Исус взет от света, Той се обърна към пътя за Йерусалим. И изпрати пред Себе си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самариянско, за да приготвят за Него;

Но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.

Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да ги изтреби?“

Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете, от какъв дух сте вие; защото Син Човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.“ И отидоха в друго село.

И когато те вървяха по пътя, рече Му някой: „Господи, ще Те последвам, където и да идеш.“

Исус му рече: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни – гнезда; а Син Човечески няма де глава да подслони.“

На друг пък каза: „Върви след Мене“.

А тоя рече: „Господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.“

Но Исус му каза: „Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай царството Божие.“

А друг един рече: „Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първом ми позволи да се простя с домашните си.“

Но Исус му каза: „Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за царството Божие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.