XIII обикновена седмица литургия

XIII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                  Пс. 46, 2

Всички народи, заплескайте с ръце, възкликнете към Бога с радостен глас.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, който пожела чрез благодатта на осиновението да ни направиш чеда на светлината, стори, молим Ти се, да не по­пад­нем в мрака на греховете, а да бъдем винаги озарени от блясъка на Твоята истина. Чрез нашия Господ Исус Хрис­тос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в един­ство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Влей в нас, Отче, мъдростта и силата на твоя Дух, за да вървим с Христос по пътя на кръста, готови да направим дар от нашия живот, за да открием на света надеждата на твоето царство. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Отче, който в тайната на твоя беден и разпнат Син пожела да ни обогатиш с всяко благо, стори да се не страхуваме от бедността и кръста, за да занесем на нашите братя веселото известие на новия живот. Чрез нашия Господ Исус Христос …

С Боже, който ни викаш да чествуваме твоите свети тайни,поддържай нашата свобода сьс силата и благостта на твоята любов, за да не липсва нашата верност към Христа в благородното служене на нашите братя. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, който благоволи чрез светите тайни да извършваш спа­сителния промисъл, стори, молим Ти се, нашето служе­ние да бъде достойно за светите Дарове. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                             Пс. 102, 1

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.

или                                                                        Ив 17,20 – 21

„Отче, за тях се моля, да бъдат едно в нас, за да повярва светът, че Ти си ме пратил“, казва Господ.


А Мт 10,39

Който е запазил душата си, ще я изгуби, з който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази „, казва Господ.

В Мк 5,41 – 42

„Аз ти казвам, стани!“ каза Господ. И веднага момичето стана и начена да ходи.

С СРВ Лк 9,51

Исус решително тръгна за Иерусалим към своето Страдание.


Следпричастна

Молим Ти се, Боже наш Отче, да ни обнови божествената Жертва, която принесохме и приехме, та обединени с Тебе в лю­бовта, да дадем траен плод. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.