XII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 12о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от втората книга Царства                         24,8-17

Иехония беше на осемнадесет години, когато се възцари, и цару­ва три месеца в Йерусалим. Майка му се казваше Нехуща, дъщеря на Елнатан от Йерусалим. И той вършеше, каквото беше неугодно в очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше баща му.

В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор настъ­пиха към Йерусалим, и градът биде обсаден. Вавилонският цар На­вуходоносор дойде до града, когато слугите му го обсаждаха. Тогава юдейският цар Иехония отиде при вавилонския цар, той, и майка му, и слугите му, и князете му и скопците му, и зароби го вавилонският цар в осмата година на царуването си.

И изнесе оттам всички съкровища на дома Господен, и съкрови­щата на царския дом; и строши, както бе казал Господ, всички златни съдове, които Соломон, цар Израилев, бе направил в храма Господен. И изсели цял Йерусалим, и всички князе, и цялата храбра войска -преселени бяха десет хиляди, и всички дърводелци и ковачи; никой не остана, освен сиромасите на тази страна. Той пресели Иехония във Вавилон; също и майката на царя и жените на царя, и скопците му, и велможите на страната отведе от Йерусалим да ги засели във Вавилон. И цялата войска, на брой седем хиляди, и художници, и градежници хиляда, всички юнаци, способни за война, отведе вавилонският цар да ги засели във Вавилон.

И вавилонският цар възцари Матания, чичо на Иехония, вместо него; и му промени името на Седекия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 78,1-2.3-5.8-9. (О: 9вс)

 

О Заради славата на името Си, Господи, избави ни.

 

Боже, езичници дойдоха на Твоето наследие, оскверниха Твоя свет храм, обърнаха Йерусалим на развалини. Труповете на Твоите слуги предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии – на земните зверове. О

 

Проляха кръвта им като вода около Йерусалим, и нямаше кой да ги погребе. Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си. До кога, Господи? Ще се гневиш непрестанно? До кога ще пламти Твоята ревност като огън? . О

 

Не си спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни предварят Тво­ите щедрости, защо сме много изтощени. О

 

Помногни ни. Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си, и избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Гос­под; и Моят Отец ще го обича, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,21-29

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!“ ще влезе в цар­ството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: „Господи, Господи! Не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме?“ И тогава ще им каже открито:

„Никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“

И тъй, всеки, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще при­лича на благоразумен мъж, който си съгради къща на камък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.

А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприли­ча на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля и дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.“

И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му; защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.