XII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 12о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         16,1-12.15-16

В онези дни:

Сара, жена на Аврам, не раждаше деца; тя имаше слугиня египтян-ка, на име Агар, и рече на мъжа си: „Ето, Господ заключи утробата ми, за да не раждам; затова влез при слугинята ми, може би ще имам деца от нея.“ Аврам послуша думите Сарини. След като Аврам бе преседял десет години в Ханаанската земя, Аврамовата жена Сара взе слугинята си, египтянката Агар, и я даде на мъжа си Аврам за жена. Той влезе при Агар, и тя зачена. И като видя, че зачена, тя взе да презира господарката си.

И рече Сара на Аврам: „За обидата ми ти си виновен; аз дадох слугинята си в твоите обятия; а тя, като видя, че зачена, взе да ме презира. Нека Господ бъде съдия между мене и тебе.“ Аврам рече на Сара: „Ето, твоята слугиня е в ръцете ти; прави с нея, каквото щеш.“

И Сара взе да я притеснява, и тя побегна от нея.

И Ангел Господен я намери при извора в пустинята, при извора по пътя към Сур. И рече й: „Агар, слугиньо Сарина, откъде си дошла и къде отиваш?“ Тя отговори: „Бягам от лицето на господарката си Сара.“

Ангелът Господен й рече: „Върни се при господарката си и се по­кори“. И пак рече Ангел Господен: „Ще умножа, и ще преумножа твоето потомство тъй, че от множество не ще може се изброи.“ И още й рече: „Ето ти си трудна, и ще родиш син, и ще го наречеш с име Измаил, защото Господ чу твоето страдание. Той ще бъде между чо­веците като див осел: ръцете му ще бъдат против всички, и ръцете на всички – против него; ще живее пред лицето на всичките си братя.“

Агар роди на Аврам син; и той нарече сина си, който се роди от Агар, с име Измаил. Аврам беше на осемдесет и шест години, когато Агар му роди Измаил.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105,1-2.3-4а.4в-5. (О: 1а)

 

О Славете Господа, защото е благ.

 

Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна. Кой ще изкаже могъществото на Господа, Кой ще възвести всичката Му хвала? О

 

Блажени, които пазят закона и вършат правда във всяко време. Спомни си за нас, Господи, в благоволението си към Твоя народ. О

 

Посети ни с Твоето спасение, за да видим благоденствието на Твоите избраници, да се веселим с веселието на Твоя народ, да се хвалим с Твоето наследие. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Гос­под; и Моят Отец ще го обича, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,21-29

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!“ ще влезе в цар­ството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: „Господи, Господи! Не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме?“ И тогава ще им каже открито:

„Никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“

И тъй, всеки, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще при­лича на благоразумен мъж, който си съгради къща на камък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.

А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприли­ча на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля и дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.“

И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му; защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.