XII седмица обикн. време – сряда – год. II – 12о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от втората книга Царства                         22,8-13; 23,1-3

В онези дни:

Каза първосвещеникът Хелкия на писаря Шафан: „Аз намерих в дома Господен книгата на закона“. И Хелкия подаде книгата на Шафан, и той я чете. Дойде писарят Шефан при царя и донесе на царя отговор, като каза: „Твоите раби взеха среброто, намерено в дома Господен, и го предадоха в ръцете на разпоредниците, поставени при дома Господен.“ Писарят Шафан обади още на царя и каза: „Една книга ми даде свещеник Хелкия.“ И Шафан я чете пред царя. Когато царят чу думите от книгата на Закона Господен, раздра дрехите си.

И царят заповяда на свещеник Хелкия, на Ахикан, Шафанов син, на Ахбор, Михеев син, на писаря Шафан и на царския слуга Асаия, думайки: „Идете, попитайте Господа за мене, за народа и за цяла Юдея върху думите на тази намерена книга, защото голям е гневът Господен, който се е разпалил против нас, задето нашите бащи не са слушали думите на тази книга, за да постъпват според заповяданото на нас.“

И известиха на царя отговора. Тогава царят прати, та събраха при него всички старейшини на Юда и на Йерусалим. И отиде царят в дома Господен и с него всички юдеи и всички иерусалимски жители, и свещеници, и пророци, и целият народ, от малък до голям, и про­чете им гласно всички думи на книгата на завета, която се намери в дома Господен. После царят застана на високо място и сключи пред лицето Господне завет да следва Господа и да пази заповедите Му, откровенията Му и наредбите Му, от все сърце и душа, за да изпълни думите на този завет, написани в тази книга. И целият народ стъпи в завета.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,33.34.35.36.37.40 (О: ЗЗа)

 

О Господи, посочи ми пътя на Твоите устави.

 

Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа о него до край. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. О

 

Тури ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах. Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към корист. О

 

Отвърни очите ми да не виждат суета; животвори ме на Твоя път. Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди, животвори ме с Твоята правда. О

 

О Алилуя. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,15-20

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители; по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.

Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.