XII седмица обикн. време – сряда – год. I – 12о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         15,1-12.17-18

В онези дни:

Биде слово Господне към Аврам във видение и казваше: „Не бой се, Авраме: Аз съм твой щит, и твоята награда ще бъде твърде голяма.“

Аврам рече: „Господи Боже, какво ще ми дадеш? Аз оставам бездетен; разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск“. И пак рече Аврам: „Ето, ти не ми даде потомство, и на, мой наследник ще бъде домочадецът ми“.

И биде слово Господне към него и му казваше: „Той няма да ти бъде наследник; но онзи, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник.“ Пак го изведе вън и му рече: „Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи“. И му рече: „Толкова ще бъде твоето потомство.“ Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.

И му рече: „Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тази земя.“

Той рече: „Господи Боже, по какво ще позная, че ще я владея?“

Господ му рече: „Вземи ми три годишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.“ Взе той всички тези, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече. И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше.

По залез слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.

Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък премина между разсечените животни. В тоя ден сключи Господ завет с Аврам, като рече: „На твоето потомство аз давам тази земя, от египетската река до голямата река Ефрат“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (О: 9а)

 

О Господ вечно помни завета си.

 

Славете Господа, призовавайте Неговото име; разгласяйте между народите делата Му. Възпейте Го и пейте Му, разказвайте за всички Негови чудеса. О

 

Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. О

 

Вие сте потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници. Той е Господ, Бог наш. Неговите съдби са по цяла земя. О

 

Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове, що е завещал на Авраам, и клетвата Си на Исаак. О

 

О Алилуя. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,15-20

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители; по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.

Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.