XII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 12о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства.                         17,5-8.13-15a.l8

В онези дни:

И подигна се Асирийският цар Салманасар против цялата страна, приближи се до Самария и я държа в обсада три години. В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария. Пресели израилтя-ните в Асирия и ги засели в Халах и в Хавор, при река Гозан и в медийските градове.

А това стана, защото Израилевите синове почнаха да грешат пред Господа, своя Бог, който ги изведе из египетската земя, изпод ръката на египетския цар Фараон, и взеха да почитат други Богове. И почнаха да постъпват според обичаите на народите, които Господ бе прогонил отпред лицето на Израилевите синове, и според обичаите на израилските царе, както те постъпваха.

Тогава Господ чрез всичките си пророци, чрез всеки ясновидец предпазваше Израил и Юда, думайки: „Върнете се от лошите си пътища и пазете заповедите Ми, наредбите Ми, според всичкото учение, което съм заповядал на отците ви, и което съм ви предал чрез Моите раби, пророците“. Но те не слушаха и останаха твърдоглави, каквито бяха твърдоглави бащите им, които не вярваха в Господа, своя Бог. Те презираха наредбите Му и завета Му, който Той бе сключил с отците им, и откровенията Му, с каквито ги бе предпазвал.

Затова Господ се силно разгневи на Израилтяните и ги отхвърли от лицето Си; не остана никой, освен едно Юдино коляно.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 59,3.4-5.12-13 (О: 7в)

 

О Спаси ни с Твоята десница. Господи, и чуй ни.

 

Боже, Ти ни отхвърли. Ти ни съкруши; и се разгневи, обърни се към нас. О

 

Ти потресе земята, разби я, поправи нейните повреди, защото тя се е разклатила. Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото, и ни напои с омайно вино. О

 

Не Ти ли, Боже, който ни отхвърли, и не излизаш вече, Боже, с нашите войски? Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна. С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни. О

 

О Алилуя. Словото Божие е живо, действено, то различава поми­сли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,1-5

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или, как ще кажеш на брата си: „Чакай, да извадз сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда! Лицемере цо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.