XII седмица обикн. време – петък – год. II – 12о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства.                         25,1-12

В деветата година от царуването на цар Седекия, в деветия месец, на деветия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде с всичката си войска пред Йерусалим, обсади го и направи около него окоп. И градът стоя в обсада до единадесетата година на цар Седе­кия. На деветия ден от месеца гладът се усили в града, и народът на страната нямаше хляб.

Градът бе превзет, и всички военни побягнаха нощем по пътя към портите, между двете страни, които са до царската градина; а халдеите стояха около града, и царят отиде по пътя към равнината.

Халдейската войска се спусна след царя и го застигна в Иерихон-ските равнини, и всичката му войска се разбяга от него. Тогава хванаха царя, отведоха го при вавилонския цар в Ривла и извършиха над него съд. Синовете на Седекия ги заклаха пред очите му, а на самия Седе­кия избодоха очите, оковаха го в окови и го отведоха във Вавилон.

На петия месец, на седмия ден от месеца, сиреч деветнадесета го­дина на ваволонския цар Навуходоносор, дойде Навузардан, началник на телопазителите, слуга на вавилонския цар, в Йерусалим, и изгори дома Господен и царския дом, и всички къщи в Йерусалим, и всички големи къщи изгори с огън. И стените около Йерусалим бидоха събо­рени от халдейската войска, която беше с началника на телопазители­те. И другия народ, който бе останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и останалия прост народ изсели На­вузардан, началник на телопазителите; само малцина от сиромасите на тази страна началникът на телопазителите остави за работници в лозята и за земеделци.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 136,1-2.3.4-5 (О: 6а)

 

О Нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня.

 

При реките вавилонски – там седяхме и плачехме, когато си спомняхме за Сион. На върбите, всред Вавилон, окачихме нашите арфи. О

 

Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители -веселие: „Попейте ни песни Сионски!“ . О

 

Как да пеем Господня песен на чужда земя? Ако те забравя, Иерусалиме, нека ме забрави десницата ми. О

 

Нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Йерусалим на чело на моето веселие. О

 

О Алилуя. Той взе върху себе си нашите слабости, и понесе нашите болести. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,1-4

В онова време:

Когато Исус слезе от планината, подире Му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше:

„Господи, ако искаш, можеш ме очисти.“ Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: „Искам, очисти се!“ И той веднага се очисти от проказата.

И каза му Исус: „Гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.