XII седмица обикн. време – петък – год. I – 12о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие.                         17,1.9-10.15-22

Аврам беше на деветдесет и девет години, и Господ се яви на Аврам и му рече: „Аз съм Бог Всемогъщи, ходи пред Мене и бъди непорочен.“

И рече Бог на Аврам: „А ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им. Този е Моят завет, който трябва да пазите между Мене и между вас и между твоите потомци след тебе:

целият мъжки пол у вас да бъде обрязан.“

И рече Бог на Аврам: „Жена ти Сара не наричай Сара, но да бъде името й Сарра. Ще я благословя и ще ти дам от нея син; ще я благословя и ще произлезат от нея народи, и царе на народи ще произлезат от нея.“

И падна Авраам ничком, засмя се и каза в себе си: „Нима от стогодишен ще произлезе син? И деветдесетгодишната Сарра нима ще роди?“

И рече Авраам на Бога: „О, дано Измаил да бъде жив пред Твоето лице!“

А Бог рече на Авраам: „Тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него завет вечен и с потомството му след него. И за Измаил те послушах: Ето, Аз ще го благословя и ще го наплодя, и много, твърде много ще го умножа; дванадесет князе ще се родят от него; и ще произведа от него голям народ. Но завета Си ще сключа с Исаак, когото ще ти роди Сарра догодина по това време.“

Тогава Бог престана да говори с Авраам и се дигна от него.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127,1-2.3.4-5 (О: 4)

 

О Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш. О

 

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза. О

 

Ето, тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си. О

 

О Алилуя. Той взе върху себе си нашите слабости, и понесе нашите болести. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              8,1-4

В онова време:

Когато Исус слезе от планината, подире Му тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше:

„Господи, ако искаш, можеш ме очисти.“ Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: „Искам, очисти се!“ И той веднага се очисти от проказата.

И каза му Исус: „Гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.