XII седмица обикн. време – вторник – год. II – 12о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

 

Четене из втората книга Царства.                         19,9в-11.14-21.31-35а 36

В онези дни:

Асирийският цар Сенахерив проводи пратеници при Езекия да кажат: „Тъй кажете на Юдейския цар Езекия: Нека те не лъже твоят Бог, на когото се уповаваш, мислейки, че Йерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар“. Нали си чувал, какво направиха асирийските царе с всички земи, та ги туриха под заклятие – та ти ли ще оцелееш?“

Тогава Езекия взе писмото от ръцете на пратениците, прочете го, отиде в дома Господен, и го разгърна Езекия пред лицето Господне. И молеше се Езекия пред лицето Господне и казваше: „Господи, Боже Израилев който седиш на Херувими! Ти един си Бог на всички земни царства. Ти си сътворил небето и земята. Наклони, Господи, ухото Си и чуй ме; отвори. Господи, очите Си и погледни, и чуй думите на Сенахерив, който е пратил да хулят Тебе, живия Бог! Наистина, о Господи, царете асирийски съсипаха народите и земите им, и нахвърлиха боговете им в огън, но това не бяха богове, а изделия на човешки ръце – дърво и камък, затова ги и изтребиха. И сега. Господи, Боже наш, избави ни от ръцете му, и всички земни царства ще познаят, че Ти, Господи, си Бог един“.

Тогава Исаия, син Амосов, прати да кажат на Езекия: „Тъй говори Господ, Бог Израилев; чух онова, за което Ти ми се моли против асирийския цар Сенахерив. Ето словото, що Господ изрече за него:

„Ще те презре, ще се присмее над Тебе девствената Сионова дъщеря, подире ти ще поклати глава дъщерята Иерусалимска. Защото от Йерусалим ще произлезе остатъка и спасението – от Синай планина. Ревността на Господа Саваот ще направи това“.

Затова тъй говори Господ за асирийския цар: „Той няма да влезе в този град, няма да хвърли в него стрела, няма да престъпи със щит към него и няма да насипе окоп против него. По същия път, по който е дошъл, ще се върне и няма да влезе в тоя град, говори Господ. Аз ще пазя тоя град, за да го опазя за Себе си и за Моя раб Давид.“

И случи се през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто и осемстотин и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето, все мъртви тела. Тръгна, отиде и се върна асирийският цар Сенахерив, и живееше в Ниневия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 47,2-3а.3в-4. 19-11 (О: Спв 9д)

 

О Бог утвърди града Си навеки

 

Велик е Господ и всехвален, в града на нашия Бог. Светата Негова планина, прекрасна възвишеност, радост на цялата земя. О

 

Планината Сион, на северната й страна е градът на великия цар. В Неговите жилища Бог е познат като застъпник, О

 

Ние размишлявахме, Боже, за Твоята милост сред Твоя храм. Както Твоето име, Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята; Твоята десница е пълна с правда. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,6.12-14

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си, и като се обърнат, ще ви разкъсат.

Прочее, всичко, което искате да правят на вас човеците, същото правете и вие за тях; Защото това е законът и пророците.

Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.