XII седмица обикн. време – вторник – год. I – 12о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

 

Четене из книгата Битие.                         12,2.5-18

Аврам беше много богат с добитък, със сребро и със злато. И Лот, който пътуваше с Аврам, също имаше дребен и едър добитък и шатри. И земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можеха да живеят заедно. И стана караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък. В онази земя живееха тогава Хананейци и Ферезейци.

И рече Аврам на Лот: „Не бива да има караница между мене и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднина. Не е ли цялата земя пред тебе? Отдели се от мене: ако идеш ти на ляво, аз на дясно, ако пък ти – на дясно, аз – на ляво“.

Лот дигна очи и видя цялата околност Йорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като раят Божи, като египетската земя. И Лот си избра цялата Йорданска околност; и потегли Лот към Изток. И тъй те се отделиха един от друг. Аврам се настани в Ханаанската земя, а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом. А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа.

И рече Господ на Аврам, след като Лот се отдели от него: „Дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад. Цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потомството ти до века. И ще направя потомството ти като земния пясък:

ако някой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство. Стани, изходи тая земя надлъж и на шир, защото аз на тебе ще я дам“.

И дигна Аврам шатрата си, и отиде да се засели в дъбрава Мемре, що е в Хеврон; и там съгради жертвеник на Господа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 14,2-3аб.3сд-4ав.5 (О: 1а)

 

О Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище?

 

Онзи, който ходи непорочно, върши правда; и в сърце си говори истината, който не клевети с езика си. . О

 

Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си. Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа, О

 

Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинни. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,6.12-14

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си, и като се обърнат, ще ви разкъсат.

Прочее, всичко, което искате да правят на вас човеците, същото правете и вие за тях; Защото това е законът и пророците.

Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях. Защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.