XII седмица обикновено време – неделя год. В – 12огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Йов                               38,1.8-11

Господ отговори на Йов из бурята и рече:

„Кой затвори морето с врата, когато се то изтръгна, та излезе като из утроба, когато облаците направих негово облекло и мъглата -негови пелени? И му утвърдих Моя наредба и поставих ключалки и врата и казах: „До тука ще дойдеш и няма да преминаваш, и тука е границата на гордите твои вълни“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 106,23-24.25-26.228-29.30-31 (О: 1)

 

О Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му.

 

Онези, които тръгват по море на кораби, които имат работа в големите води. Виждат делата на Господа и чудесата му в дълбините. O

 

Той каже и настава бурен вятър, и високо издига морските вълни. Възлизат до небесата, слизат до бездната; душата им чезне в неволя. О

 

Тогава в скръбта си викат към Господа, и Той ги изведе из неволите. Той превръща бурята в тишина, и вълните замлъкват. О

 

И се радват, че те са утихнали, и Той ги довежда на желаното пристанище. да славят Господа за милостта Му, и за чудните Му дела към синовете човешки О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                          5,14-17

Братя:

Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че, щом един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Оня, който умря за тях и възкръсна.

Затова от сега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познавали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,35-40

В същия ден вечерта Исус казва на учениците Си: „Да минем на отсрещната страна“. И като разпуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; имаше и други ладии с Него.

И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус беше заспал при кормилото на възглавница. Будят Го и Му казват: „Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме? И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето:

„Млъкни, престани!“ И вятърът утихна, и настана голяма тишина.

И им рече: „Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра!“ И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: „Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.