XII седмица обикновено време – неделя год. С – 12огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Захария                             12,10-11

Това казва Господ:

„Върху дома Давидов и върху жителите Иерусалимски ще излея дух на благодат и умение, и те ще погледнат на Него, когото пробо­доха, и ще ридаят за Него, както се ридае за Единороден Син, и ще скърбят, както се скърби за Първороден.

В оня ден ще се дигне голям плач в Йерусалим, като плачът на Ададремон в Магедонската долина.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 62,1.3-4.5-6.8-9 (О: 2в)

 

О За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

 

Боже, Ти си Бог мой. Тебе търся от ранни зори. За Тебе жадува ду­шата ми, за Тебе чезне плътта ми. O

 

В земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището. Защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те въз­хвалят. О

 

Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и с дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми. О

 

Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарад­вам. Към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                          3,26-29

Братя:

Всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Исуса. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече юдеин, ни елин, няма роб, ни свободен; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса.

Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово потомство сте, и по обещание наследници.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,18-24

В онова време:

Когато Исус се молеше насаме, и учениците бяха с Него, Той ги попита: „За кого Ме мисли народът?“

Те отговориха и рекоха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е въз­кръснал.“

Той ги попита: „А вие за кого Ме мислите?“

Петър Му отговори и рече: „За Христа Божий“.

Но Той строго им заповяда, никому да неговорят за това, като ка­за, че Син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.

А към всички казваше: „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва. Защо­то, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.