XII седмица обикновено време – неделя год. А – 12огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия                               20,10-13

Иеремия каза:

„Аз слушах шушукане от мнозина, заплаха – отвред: заявете, казваха те – и ние ще го обвиним“. Всички, които живееха с мене в мир, ме дебнат, не ще ли се спъна: „Може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим“.

Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена.

Господи на силите, ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността и сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото на Тебе поверих делото си.

Пейте на Господа, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 68,8-10.14 и 17.33-35 (О: 14с)

 

О Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му.

 

Защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми; Чужд станах за братята си, и странен за синовете на майка ми. Защото ревността на Твоя дом ме яде, и хулите на онези, които Те хулят, падат върху мене. O

 

Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже. По голямата си благост. Господи, чуй ме, в истината на Твоето спасение.

Чуй ме. Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене. О

 

Ще видят това страдащите и ще се зарадват; Защото Господ слуша бедните, и не пренебрегва Своите затворници. Да Го възхвалят небесата и земята, морета и всичко, що се движи в тях. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол римляни                         5,12-15

Братя:

Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха.

Защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адам до Мойсей и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адам, който е образ на бъдещия.

Но дарът не е като престъплението. Защото, ако поради престъплението на един измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един човек, Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ; и вие ще свидетелствувате. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              10,26-33

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не бойте се от човеци. Защото няма нищо скирито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.

И не бойте се от оня, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от оня, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за една пара, и нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец? А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее;

от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; ако той се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.