XII обикновена седмица литургия

XII СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                      Пс. 27, 8-9

Господ е крепост на своя народ, спасителна защита на своя Помазаник. Спаси, Господи, народа си, и благослови наследството си, паси ги и ги въздигай на веки.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи Боже, стори, молим Ти се, да имаме винаги стрхо­почитание и любов към Твоето свето име, защото не преста­ваш никога да ръководиш тези, които укрепваш в любовта си. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Те­бе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички ве­кове на вековете.


А Боже, който поверяваш на нашата слабост пророческото известие на твоето слово, поддържай ни със силата на твоя Дух, за да не се срамуваме никога от нашата вяра, а да изповядваме съвсем открито твоето име пред хората, за да бъдем признати в деня на твоето пришествие. Чрез нашия Господ Исус Христос …

В Направи крепка, Господи, вярата на християнския народ, за да не се въздигаме в успехите, да не се отчайваме в бурите, а във всяко събитие да опознзем твоето присъствие и че ни придружаваш по пътя на историята. Чрез нашия Господ Исус Христос …

С Отче, стори от нас верни ученици на онази мъдрост, която има своя Учител и своята катедра в Христа, издигнат на кръста, за да се научим да побеждаваме изкушенията и страха, които произхождат от нас и от света, за да вървим по пътя на Голгота към  истинския живот. Чрез Христа нашия Господ.


Над даровете

Милосърдни Боже, приеми умилостивителна и хвалебна Жерт­ва и стори, очистени от нейното действие, да Ти под­не­сем приятните чувства на нашите сърца. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                            Пс. 144, 15

Очите на всички се на Тебе уповават, Господи, и Ти им даваш тяхната храна своевременно.

или                                                               Ив 10,11.15

„Аз сьм добрият Пастир, и полагам душата си за овцете“, казва Господ.


А Мт 10,30 – 31

„Дори и космите на главата ви са преброени; не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни!“ казва Господ.

В Мр 4,38

Исус запрети на вятъра и каза на морето: „Млъкни, престани!“ И настана голяма тишина.

С Лк 9,24

„Който иска да спаси душата си, той ще я погуби, а който погуби душата си заради Мене, той ще я спаси.“


Следпричастна

Обновени с храната на Пресветото Тяло и Предрагоценната Кръв, умоляваме, Боже, Твоята благост, честото вземане учас­тие в това Тайнство да ни обезпечи вечното спасение. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.