XI седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 11о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов                                48,1-15

И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило. Той напрати върху тях глад и с ревността си намали броя им; със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън.

Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с Тебе да се сравни по слава!

Ти въздигна мъртъв от смъртта и ада със словото на Всевишния;

ти свали в погибел царе и знатни от леглото им.

Ти слуша на Синай изобличения против тях и на Хорив – съд за отмъщение; ти помаза царе за награда и пророци за твои приемници.

Ти биде предназначен за изобличаване в свое време, за да утешиш гнева си- преди да се е обърнал в ярост – да обърнеш сърцето на баща към син и да възстановиш колената Яковови.

Ти биде грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне.

Блажени са онези, които са те видели и които са украсени с любов, – и ние живот ще поживеем.

Илия биде скрит във вихрушка, – и Елисей се изпълни с неговия дух. И в своите дни пред князе не трепереше, и никой го не надмина.

Нищо го не надделя, и след неговата смърт тялото му пророчествуваше. И приживе вършеше той чудеса и след смъртта делата му бяха чудни.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 96,1-2.3-4.5-6.7 (О: 12а)

 

О Радвайте се, праведни, в Господа.

 

Господ царува, да се радва земята, да се вселят многобройните острови. Облак и мрак около Него; правда и съд е основа на престола Му. О

 

Пред Него огън върви, и наоколо изгаря враговете Му. Неговите светкавици осветляват вселената: земята вижда и трепери. О

 

Планини се топят като восък от лицето на Господа от лицето на Господа цяла земя. Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. О

 

Нека се посрамят всички, които служат на истукани, които се хвалят с идоли. Поклонете се пред Него, всички богове. О

 

О Алилуя. Приехте духа на осиновяването; чрез Него викаме: Авва – Отче. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,7-15

В онова време: Исус каза на учениците Си:

А когато се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него. А молете се тъй: Отче наш, който си на небесата. Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, и силата, и славата во веки.

Амин.

Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.