XI седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 11о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                     11,1-11

Братя:

Да бяхте потърпели малко моето безумие, но и вие ме търпите. Защото аз ви ревнувам с Божия ревнивост: сгодих ви за едничък мъж, за да ви представя на Христа като чиста девица. Ала боя се, да не би, както змията с хитростта си прелъсти Ева, тъй и вашите мисли да се повредят поради простотата ви в Христа.

Защото, ако някой дойдеше да проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или, ако получехте друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие с право щяхте да го търпите. Но аз мисля, че в нищо не съм по – долен от върховните апостоли; ако и да съм прост в речта, в знанието не съм. Но ние навсякъде и по всичко сме ви добре известни.

Сгреших ли, че унижавах себе си, за да въздигна вас, понеже даром ви проповядвах благовестието Божие? Други Църкви обрах, като получих от тях издръжки, та вам да служа; и докато бях у вас, ако и да бях в оскъдица, никому не дотегнах, защото оскъдицата ми удовлетвориха братята, дошли от Македония; та и във всичко се пазих и ще се пазя, да ви не бъда в товар.

По истината Христова, що е в мене, ще кажа, че тая похвала няма да ми се отнеме в страните Ахайски. Защо? Защото не ви обичам ли? Бог знае?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 110,1-2.3-4.7-8 (О: 7а)

 

О Делата на Твоите ръце, Господи, са истина и съд.

 

Ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните и в събранието. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат. О

 

Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно. Паметни направи Той Своите чудеса: милостив и щедър е Господ. О

 

Делата на ръцете Му са истина и съд. Всички Негови заповеди са верни. Твърди от века до века, основани върху истина и правота. О

 

О Алилуя. Приехте духа на осиновяването; чрез Него викаме: Авва – Отче. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,7-15

В онова време: Исус каза на учениците Си:

А когато се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него. А молете се тъй: Отче наш, който си на небесата. Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, и силата, и славата во веки.

Амин.

Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.