XI седмица обикн. време – събота – год. II – 11о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Паралипоменон                                  24,17-25

След смъртта на Иодай дойдоха юдеиските князе и се поклониха на царя; оттогава царят започна да ги слуша. И оставиха дома на Господа, Бога на отците си, и почнаха да служат на посветените дървета и на идолите. За тази тяхна вина биде гняв Господен върху Юда и Йерусалим. Той им праща пророци да ги обърнат към Господа; те ги убеждаваха, ала тези не слушаха.

И Дух Божи обгърна Захария, син на свещеник Иодай, и той застана на възвишението пред народа и каза им: „Тъй говори Господ:

Защо престъпяте Господните заповеди? Успех няма да имате; както вие оставихте Господа, тъй и той ще ви остави“.

Тогава се сговориха против него и го убиха с камъни по заповед на царя, в двора на Господния дом. Цар Иоас не си спомни доброто, що му беше сторил Иодай, бащата на Захария, а уби сина му. И той, умирайки, думаше: „Нека Господ види и изиска“.

Като измина година, излезе против него сирийска войска, и влязоха в Юдея и Йерусалим и изтребиха от народа всички князе народни и всичката плячка, взета от тях, пратиха на царя в Дамаск.

Макар сирийската войска да беше дошла в малък брой, Господ предаде в ръцете им твърде многобройна сила, задето бяха оставили Господа, Бога на отците си. Те извършиха съд и над Иоас и когато си отидоха, оставиха го в тежка болест.

Слугите му направиха против него съзаклятие заради кръвта на сина на свещеника Иодай, и го убиха в леглото му и той умря. Погре­баха го в давиловия град, ала не в царските гробници.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,4-5.19-30.31-32.33-34 (О: 29а)

 

О На веки ще му запазя Моята милост.

 

Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давид: Ще утвърдя навеки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя престол. О

 

На веки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с Него ще бъде верен. И ще продължа навеки неговото потомство и неговия престол като дните на небето. О

 

Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди; ако нарушат Моите наредби и не спазват Моите повели. О

 

Ще посетя със жезъл тяхното беззаконие, и с удари – тяхната неправда. но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя. О

 

О Алилуя. Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати вие чрез неговата бедност. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,24-34

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Затова казвам ви: Не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?

Но и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?

Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ. Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци;

И тъй, не се грижете и не думайте: „Какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.

И тъй, не се грижете за утре, защото утрешнията ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.