XI седмица обикн. време – сряда – год. II – 11о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства                                    2,1.6-14

Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето, във вихрушка, Илия с Елисей идваха от Галгал. И като дойдоха в Иерихон, Илия каза на Елисей: „Остани тука, защото Господ ме праща на Йордан“. И той каза: „Жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя“. И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стоеха при Йордан.

И взе Илия кожуха си, уви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисей: „Искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе“. Елисей отговори: „Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене“. А той каза: „Мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъде взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде“.

Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: „Отче мой, отче мой! Колесницата на Израил и негова конница!“ И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две, и вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан.

И взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата и тя не се раздели; и каза: „Де е Господ, Бог Илиев? Самият той“?“ И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30,20.21.24. (О: 25)

 

О Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.

 

Колко много са у Тебе благата, Господи, що пазиш за ония, които Ти се боят. Ти си ги приготвил за ония, които се уповават на Тебе, пред синовете човешки. О

 

Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения; скриваш го под сянка от нападките на езиците. О

 

Обичайте Господа, всички Негови праведници, Господ пази верните, и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Гос­под; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,1-6.16-18

В онова време: Исус каза на своите ученици:

„Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно ще ти въздаде на яве.

Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А Ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде на яве.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.