XI седмица обикн. време – понеделник – год. II – 11о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                                     21, 1-16

По онова време Изреелецът Навутей имаше в Изреел лозе до двореца на самарийския цар Ахав. Ахав каза на Навутей, думайки: „Дай ми лозето си; то ще ми бъде овощник, понеже е близо до моя дом, а вместо него ще ти дам лозе по-хубаво от това, или, ако обичаш, ще ти дам сребро, колкото то струва. „Ала Навутей отговори на Ахав:

„Да ме пази Господ да ти дам наследството от бащите си“.

Ахав се върна у дома си развълнуван и огорчен от думите, що му бе казал Изреелецът Навутей, думайки: „Няма да ти дам наследството от бащите си“. Духом смутен, легна на постелката, обърна си лицето и не яде хляб.

При него влезе жена му Иезавел и му каза: „Защо си смутен духом? и че и хляб не ядеш?“ Той отговори: „Говорих с Изреелеца Навутей и му казах: Дай ми лозето си срещу сребро, или, ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него; той ми отговори: „Не ти давам лозето си, наследството от бащите ми“. Тогава жена му Иезавел му рече:

„Какво царство ще бъде у Изреел, ако ти тъй постъпваш? Стани, яж хляб и бъди спокоен; аз ще ти доставя лозето на Изреелеца Навутей“.

И тя написа писма от името на Ахав, запечати ги с неговия печат и ги изпрати до старейшините и големците, които живееха с Навутей в града му. В писмата тя пишеше тъй: „Обявете пост и поставете На­вутей на чело на народа; и срещу него турете двама негодници, които да свидетелствуват против него и да кажат: „Ти хули Бога и царя“; и след това изведете го и го бийте с камъни, та да умре“.

Тогава мъжете на неговия град, старейте и големците, които живееха в града му, направиха както им бе заповядала Иезавел и тъй както бе писано в писмата, що бе пратила до тях. Обявиха пост и поставиха Навутей на чело на народа; па се изстъпиха двама негодници, седнаха срещу него и свидетелствуваха против него пред народа и думаха:

„Навутей хули Бога и царя“.

Затова го изведоха вън от града, убиха го с камъни и той умря. Пратиха да кажат на Иезавел: „Навутей биде убит с камъни и умря“.

Като чу, че Навутей бил бит с камъни и умрял, Иезавел рече на Ахав: „Стани и завладей лозето на Иезреелеца Навутей, който не искаше да ти го даде за сребро, понеже Навутей го няма между живите, той умря“. Като чу Ахав, че Навутей бил умрял, стана да отиде на лозето на Изреелеца Навутей и да го завладее.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 5,2-3.5-6.7. (О: 2в)

 

О Разумей моите вопли, Господи.

 

Чуй, Господи, думите ми, разумей моите вопли. Вслушай се в гласа на моя зов, Царю мой и Боже мой. О

 

Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе, и нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. О

 

Ти ще погубиш онези, които говорят лъжа, Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие; от кръвожаден и коварен човек Господ се гнуси. О

 

О Алилуя. Твоето слово е светило за нозете ми, и светлина за пътеките ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,38-42

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Слушали сте, че бе казано: „Око за око, и зъб за зъб.“ Аз пък ви казвам: Да се не противите на злото; но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата; и на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха; и който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. На този, който проси от тебе, давай му, и не отвръщай оня, който ти иска на заем.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.