XI седмица обикн. време – петък – год. II – 11о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства                                     11,1-4.9-18.20

В онези дни:

Аталия, майка на Охазия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род. Но Иосаева, дъщеря на цар Иорам, сестра на Охазия, взе Охазиевия син Иоас и тайно го отведе изсред убиваните царски синове, него и кърмачката му, в спалнята; и скриха го от Аталия, и той не биде убит. И криха го с нея в Господния дом шест години, а в това време Аталия царуваше над земята.

На седмата година Иодай прати и взе стотниците от телохранителите и бързоходците, доведе ги пред себе си в дома Господен, сключи с тях договор, взе от тях клетва в дома Господен и показа им царския син.

Стотниците направиха всичко, що заповяда свещеник Иодай; всеки взе людете си, които дохождаха събота и които си отиваха в събота, и дойдоха при свещеник Иодай, и свещеникът раздаде на стотниците копията и щитовете цар Давилови, които се намираха в дома Господен. И застанаха бързоходците, всеки с оръжие в ръка от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при жертвеника и при дома, около царя. Тогава изведе царския син, тури му царски венец и накити, възцариха го, и го помазаха, ръкопляскаха и викаха: „Да живее царя!“

Чу Аталия гласа на разтърчалия се народ и отиде при народа в дома Господен. И гледа: ето, царят стои на възвишението, според обичая, и князете и тръбите до царя; целият народ на страната се весели, и тръбят с тръби. Аталия раздра дрехата си и завика: „Съзаклятие! Съзаклятие!“ Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската и каза им: „Изведете я извън пределите на храма, и който тръгне подире й, убийте го с меч“. Защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен. Направиха й място, и тя мина през конския вход за царския двор и там биде убита.

И сключи Иодай завет между Господа и между царя и народа, да бъдат те народ Господен, и между царя и народа. Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваал, събори жертвениците му и кумирите му съвсем разбиха. И Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците. И свещеникът установи надзорничество над дома Господен.

Целият народ на страната се весели и градът се успокои; а Аталия убиха с меч в царския дом.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 131,11.12.13-14.17-18 (О: 13)

 

О Господ си избра Сион за жилище.

 

Кле се Господ на Давид, истина е, и няма да се отрече от нея: „От плода на твоята утроба, ще поставя на престола ти. О

 

Ако твоите синове спазват Моя завет, и моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол. О

 

Защото Господ избра Сион, силно си го пожела за жилище: „Това е мое покоище на веки; Тука ще се поселя, защото го силно пожелах.“ . О

 

Там ще вдигна мощта Давидова, ще поставя светило на Моя помазаник.Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.“ О

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,19-23

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Светило за тялото е окото; ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.