XI седмица обикн. време – вторник – год. II – 11о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                                     21,17-29

След смъртта на Навутей биде слово Господне към тесвитеца Илия:

„Стани и посрещни Израилския цар Ахав, който е в Самария; Ето сега е в лозето на Навутей, дето е дошъл да го завладее, и му речи: „Тъй говори Господ: Ти си убил, и още стъпваш в наследството“. И след това прибави: „На онова място, дето псета лизаха Навутеевата кръв, псета ще лижат и твоята кръв“. Ахав каза на Илия: „Ти ме намери, мой враже!“

Той каза: „Намерих, понеже ти се предаде да вършиш, каквото е неугодно пред очите на Господа. Ето ще ти напратя беди, ще измета след тебе и ще изтребя у Ахав и което до стена мочи, и що е затворено и изоставено у Израил, и ще постъпя с твоя дом тъй, както постъпих с дома на Наватовия син Иеровоам и с дома на Ахиевия син Вааса, за оскърблението, с което ме раздразни и вкара в грях Израил.

Също и за Иезавел Господ каза: „Псета ще изядат Иезавел зад Изреелската стена; който от Ахавовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре в полето, него птици небесни ще изкълват“.

Не е имало, прочее, още такъв като Ахав, който се е предавал да върши, какво е неугодно пред очите на Господа, към което го по-дучваше жена му Иезавел; той постъпваше твърде гнусно, следвайки идолите, както правеха Амореите, които Господ изгони пред лицето на Израилевите синове.

И тъй, като изслуша всички тези думи, Ахав раздра дрехите си, покри тялото си с вретище, постеше и спеше върху вретище, и ходеше печален. И биде слово Господне към Илия, тесвитеца: „Виждаш ли, как се смири Ахав пред Мене? Задето се смири пред мене, Аз няма да му напратя беди в негови дни, но в дните на сина му ще напратя беди върху неговия дом.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,3-4.5-ба.П и 16 (О: Срв За)

 

О Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта Си; и по многото си щедрости изглади беззаконието ми. Напълно ме умий от моето беззаконие, и очисти ме от моя грях. О

 

Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших, и лошо пред Тебе извърших. О

 

Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Избави ме от кръвнина. Боже, Боже на моето спасение, и устата ми ще възвестят Твоята правда. О

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,43-48

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си“. Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец небесен, който оставя Светото слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправдени.

Защото, ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.