XI седмица обикн. време – вторник – год. I – 11о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                     8,1-9

Братя:

Известяваме ви за благодатта Божия, дадена на Църквите Македонски, че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилна; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие; защото (свидетел съм) те се показаха доброволни пожертвуватели по силите си и извън силите, като ни молеха твърде много, да приемем техния дар и участвуваме в услужване на светиите; и това те направиха не както се надявам, но сами себе си отдадоха първом на Господа, сетне и нам по воля Божия; затова помолихме Тит, както бе наченал по – рано, тъй и да завърши у вас и това добро дело.

Но както изобилва всичко у вас: вяра и слово, познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел. Това казвам не като заповед, но за да изпитам чрез усърдието на другите искренността и на вашата любов. Защото вие знаете милостта на нашия Господ Исус Христос, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, за да се обогатите вие, чрез Неговата сиромашия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145,2.5-6.7.8-9 (О: 2а)

 

О Господ яви своето спасение.

 

Ще възхвалям Господа, докле съм жив; ще пея на моя Бог, докле съществувам. О

 

Блажен, комуто е помощник Бог Яковов, и чиято надежда е у Господа, неговия Бог. Който сътвори небето и земята, морето и всичко, що е в тях. О

 

Който вечно пази верност. Той върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. О

 

Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни, Господ пази пришелците. О

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,43-48

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си“. Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец небесен, който оставя Светото слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправдени.

Защото, ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.