XI седмица обикновено време – неделя год. В – 11огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                           17,22-24

Това казва Господ Бог:

„И ще взема от върха на висок кедър, и ще посадя, от най – горните му клони ще откъсна нежно клонче, и ще го посадя на висока и величествена планина.

На високата Израилева планина ще го посадя, и то ще пусне клони, ще даде плод и ще стане величествен кедър и ще обитават под него всякакви птици, всякакви пернати ще обитават под сянката на клоните му.

И ще познаят всички полски дървета, че Аз, Господ, високо дърво снишавам, ниско дърво издигам, зелено дърво изсушавам, а сухо дърво раззеленявам. Аз, Господ, казах – и ще направя“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 91,2-3.13-14.15-16 (О: Срв 2а)

 

О Добро е да Те славим, Господи.

 

Добро е да Те славим, Господи, и да възпяваме Твоето име, Всевишни. Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. O

 

Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански, насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на нашия Бог. О

 

Те на старост са плодовити, сочни и свежи, за да разгласят, че е праведен Господ, моето прибежище, и няма неправда в Него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                          9,36-10,8

Братя:

И тъй, ние винаги сме спокойни и, като знаем, че, докле живеем в тялото, се отдалечаваме от Господа, понеже с вяра ходим, а не с виждане, имаме дръзновение и по – скоро желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа.

Затова и усърдно залягаме да Му бъдем угодни, било кога живеем в тялото, било кога го напускаме; защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки заслуженото, според доброто или злото, което е извършил в тялото си.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва во веки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,26-34

В онова време: Исус казваше на народа:

„Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощем и денем, а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първом злак, после клас, след туй пълно зърно в класа. А кога узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва…“

И казваше: „На какво да оприличим царството Божие, или с каква притча да го изобразим? То е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най – малко от всички семена земни; а кога се посее, пониква и става по – голямо от всички злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни“.

И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат: и без притчи не им говореше, а на учениците си разясняваше насаме всичко.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.