XI седмица обикновено време – неделя год. С – 11огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил                           12,7-10.13

В онези дни:

Натан каза на Давид: Ти си онзи човек. Тъй говори Господ, Бог израилев: „Аз те помазах за цар над Израил, избавих те от ръцете Саулови, дадох ти дома на твоя господар и жените на господаря ти в твое лоно, дадох ти дома Израилев и Юдин и, ако това е малко, бих ти придал още повече.

А ти защо пренебрегна словото на Господа, като извърши зло пред очите Му? Урия, хетееца, порази с меч, жена му взе за своя жена, а него уби с амонитски меч. Затова мечът няма да отстъпи от твоя дом до века, понеже ти Ме пренебрегна и взе жената на хетееца Урия, за да бъде твоя жена“.

Тогава Давид каза на Натан: „Съгреших пред Господа“.

И Натан каза на Давид: „Господ сне от теб греха ти, ти няма да умреш“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 31,1-2.5.7.11. (О: срв 5с)

 

О Господи, снеми от мене вината на греха ми.

 

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени в грях, и в чийто дух няма лукавство. O

 

Аз ти открих греха си, и не скрих беззаконоието си. Аз казах: „Ще из­повядвам на Господа моите престъпления“. И Ти сне от мене вината на греха ми. О

 

Ти си ми закрила, Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление. О

 

Веселете си в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце. . О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                          2,16.19-21

Братя:

Понеже узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът.

Чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах се с Христа, и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божи, който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. Не отхвърлям Божията благодат: защото, ако чрез закона е оправданието, тогава Христос напразно умря.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог пръв ни обикна, и проводи Сина Си като изкупи­телна жертва за нашите грехове. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              7,36-8,3

В онова време:

Някой от фарисеите покани Исуса да яде с него. И Той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозе­те Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.

Като видя това фарисеинът, който го бе поканил, рече в себе си:

„Да беше пророк тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница“.

Като се обърна към него, Исус рече: „Симоне, имам нещо да ти кажа“.

А той отвърна: „Кажи, Учителю?“

„Един заемодавец имаше двама длъжника; единият му дължеше петстотин динария, а другият – петдесет; но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне?“

Симон отговори и рече: „Мисля, тоя, комуто повече прости“.

А той му рече: „Право отсъди“.

И като се обърна към жената, рече на Симон: „Видиш ли тая жена? Влязох в дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая, откак влязох, не престана да целува нозете ми. Ти с елей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти: Прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.“

На нея пък рече: „Прощават ти се греховете“. И тия, които седяха с Него на трапезата, почнаха да си думат: „Кой е тоя, дето и грехове прощава?“

А Той рече на жената: „Твоята вяра те спаси; иди си смиром“.

След това Той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше царството Божие; и с Него бяха дванадесетте, и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и болести: Мария, нари­чана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домакин Иродов, и Сузана, и много други, които му услужваха с името си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.