XI седмица обикновено време – неделя год. А – 11огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XI седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                           19,2-6а

В онези дни:

Израилевите синове дойдоха в Синайската пустиня и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан.

А Мойсей възлезе при Бога; и Господ извика към него от планината, думайки: „Ти кажи на Якововия дом и възвести на Израилевите синове: Вие видяхте, що направих Аз на египтяни и как ви носих на орлови криле и ви доведох при Себе Си.

И тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е Моя. И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99,2.3.5. (О: 3с)

 

О Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.

 

Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. O

 

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. О

 

Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е Неговата е в род и род. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от послание на Свети Павел Апостол до римляни                          5,6-11

Братя:

Още когато бяхме немощни, Христос, в определеното време, умря за нечестивите. Едва ли някой ще умре за праведника; за добрия, може би, някой и да се реши да умре. Но Бог показва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, докато ние още бяхме грешни.

Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева. Защото, ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме още врагове, толкова повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му, и не само това. Но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега примирението си.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Наближи царството Божие: Разкайте се и вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9,36-10,8

В онова време:

Като видя Исус множество народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко, затова, молете господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата си“.

И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.

А имената на дванадесетте Апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей, Митар, Яков Алфеев и Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде.

Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царство небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.