XI обикновена седмица литургия

XI СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                          Пс. 26, 7. 9

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам към Тебе. Бъди ми помощник, не ме отхвърляй, Боже, Спасителю мой.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, сила на надяващите се на Тебе, изслушай благо­склон­но нашите призования, и понеже без Тебе човешката сла­бост нищо не може, помогни ни с благодатта си, та при из­пълне­нието на Твоите заповеди да Ти бъдем угодни както с волята, така и с делата си. Чрез нашия Господ Исус Хрис­тос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в един­ство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже, които си направил от нас едни пророчески и свещенически народ, призван да бъде видим знак на новата действителност на твоето царство, дай ни да живеем в пълно единение с тебе в хвалебното жертвоприношение и в службата за братята, за да станем вестители и свидетели на Евангелието. Чрез нашия Господ Исус Христос …

В Отче, коГ~то щедро засяваш в нашите сърца зародиша на истината и благодатта, стори да го приемем със смирено доверие и го развиваме с евангелско търпение, съзнавайки, че има повече любов и повече справедливост всеки път, когато твоята дума дава плодове в нашия живот. Чрез нашия Господ …

С Боже, който никога не се уморяваш да проявяваш милосърдие към нас, дай ни съкрушено и верно сърце, което да съумее да отговори на твоята бащинска любов, за да разпространяваме по пътищата на света евангелското послание на помирение на мир. Чрез нашия Господ…


Над даровете

Боже, с хляба и виното, принесени сега на олтара, Ти даваш на човека храна, която го подкрепя, и Тайнство, което го об­но­вява, стори, молим Ти се, никога да не бъдем лишени от тази телесна и духована храна. Чрез Христa нашия Гос­под.

 

Причастен Антифон                                   Пс. 26, 4

Едно само молих от Господа, само това искам, да пребъдвам в дома Гос­поден през всички дни на живота си.

или                                                               1Ив 17,11

Казва Господ: „Отче свети, запази в твоето име тези, които си ми дал, за да бъдат едно като нас.


А Срв Мт 10,7 – 8

„Проповядвайте царството, лекувайте болните, изгонвайте бесове. Даром получихте, даром давайте.“

В Срв Мк 4,31 – 32

Царството Божие е като синаповото зърно, което става дърво, и дава подслон на птиците небесни.

С Лк 7,47

„Простени й са многото грехове, защото много обича,“ казва Господ на жената грешница.


Следпричастна

Боже, наш Отче, светото участие в тези Тайни, което из­обра­зява единението на верните с Тебе, нека извърши в дей­стви­тел­ност единството в Твоята Църква. Чрез Христa нашия Гос­под.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.