X седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 10о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                                  18, 41-46

В онези дни:

Илия рече на Ахав: „Иди, яж и пий, защото се чува шум от дъжд.“ Ахав отиде да яде и пие, а Илия се изкачи на връх Кармил, наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: „Иди и погледни към морето.“

Той отиде, погледна и рече: „Нищо няма.“ Той пак му каза: „Направи това седем пъти.“ На седмия път, той каза: „Ето от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан.“ Той рече: „Иди, кажи на Ахав: „Впрегни колесницата си и тръгвай, да те не свари дъждът.“

В това време небето потъмня от облаци и вятър, и заваля силен дъжд; Ахав пък седна в колесницата, заплака и тръгна за Израил; и ръката Господня беше върху Илия. Той препаса кръста си и тичаше пред Ахав до Самия Израел.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 64, 10авсд.10с-11.12-13 (О: 2а)

 

О На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион.

 

Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата: обилно я обогатяваш. Потокът Божи е пълен с вода; Ти приготвяш храната им. О

 

Понеже тъй си я устроил. Напояваш браздите й, уравняваш буците й; Смекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израстъци. О

 

Увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина. Изпускат върху пустинните пасбища и хълмовете се опасват с радост. О

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един други, както Аз ви възлюбих О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,20-26

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.

Слушали ли сте, че бе казано на древните: „Не убивай“; а който убие, виновен е пред съда.“ Аз пък ви казвам: че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: „Рака“, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже:

„Безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.

И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.

Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.