X седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 10о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                     3, 15-4, 1.3-6

Братя:

И до днес, кога се чете Мойсей, покривало лежи на сърцето ни синовете Израилеви. Но, кога се обърнат към Господа, покривалото се снима. А Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен.

Поради това, като имаме по милост Божия това служение, не падаме духом. Ако пък е и закрито нашето благовестие, то е закрито за погиващите; на невярващите от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, който е образ Божи.

Защото не себе си проповядваме, а Христа Исуса нашия Господ. Колкото пък за нас, ние сме ваши слуги заради Исуса. Бог, който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Исуса Христа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 84, 9ав-10.11-12.13-14. (О: Срв 10в)

 

О Слава Господня ще обитава в нашата земя.

 

Да послушам какво ще каже Бог, защото Той ще изрече мир на Своя народ и Своите избрани. Тъй, Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. О

 

Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. О

 

И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред Него, и ще тури на път стъпките си. О

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един други, както Аз ви възлюбих О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,20-26

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.

Слушали ли сте, че бе казано на древните: „Не убивай“; а който убие, виновен е пред съда.“ Аз пък ви казвам: че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: „Рака“, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже:

„Безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.

И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.

Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.