X седмица обикн. време – сряда – год. II – 10о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                                     18, 20-39

В онези дни:

Цар Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички Ваалови пророци на планината Кармил.

Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: „Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако ли Ваал – вървете след него“. А народът не му отговори ни дума. И рече Илия отново на народа: „Само аз останах пророк Господен; а Ваалови пророци има четиристотин и петдесет души. Нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле, и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат; аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва, и огън няма да подклаждам, тогава призовете вие името на вашия Бог, аз пък ще призова името на Господа, моя Бог. И оня Бог, който отговори чрез огън, той е Бог.“ И целият народ отговори и каза: „Отлично предложение.“

И рече Илия на Вааловите пророци: „Изберете си едно теле и го пригответе вие по-напред, понеже сте много; и призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте.“ И те взеха телето, приготви­ха го и призоваваха името на Ваал от утринта до пладне, думайки:

„Ваале, чуй ни!“ Ала нямаше ни глас, ни отговор. И те скачаха пред жертвеника, който бяха направили.

По пладне Илия начена да им се присмива казваше: „Викайте по-високо, защото той е бог; може би се е замислил, или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи – и тъй ще се събуди!“ И те почнаха да викат високо и по обичая си да се бодат с ножове и копия, тъй че кръв течеше от тях.

Пладне мина, а те все още вилнееха до вечерното жертвоприноше­ние; ала не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. Тогава Илия рече на целия народ: „Приближете се до мене.“ И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен. И взе Илия дванадесет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Яков, комуто Господ бе казал тъй: „Израил ще бъде твоето име.“ И съгради от тези камъни жертвеник в името на Господа, а около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна; и сложи дърва, разсече телето, положи го върху дървата и каза: „Напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата.“ По­сле каза: „Повторете.“ И те повториха. „И рече: „Направете същото трети път!“ И те потретиха. И водата се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода.

Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи и каза: „Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека познаят днес, че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им отново.“ И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: „Господ е Бог, Господ е Бог!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15, 1-2а.4.5 и 8.11 (О: 1)

 

О Пази ме. Господи, защото на Тебе се уповавам.

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой.“ Нека се умножават скърбите на онези, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния. О

 

Господ е дал от моето наследие, и моята чаша: Ти държиш моя жребий. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. О

 

О Алилуя. Научи ме. Боже мой, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,17-19

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.

Защото истина ви казвам: „Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.