X седмица обикн. време – сряда – год. I – 10о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                     3, 4-11

Братя:

Такава увереност в Бога имате чрез Христа. Но не за това, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, способността ни иде от Бога; Той ни е дал способност да бъдем служители на новия Завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.

Ако служението на смъртта по букви, издълбано на камъни, беше тъй славно, че синовете Израилеви не можеха да се взират в лицето на Мойсей поради преходната сияйност на лицето му, то как не ще бъде много по – славно служението на духа! Защото, ако служението на осъждането е славно, то много повече служението на оправданието изобилва със слава. И първото прославено дори не се показа от тая страна славно, поради надминаващата слава на второто. Защото, ако преходното е било славно, много по – славно е трайното.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 98, 5.6.7.8.9. (О: срв 9с)

 

О Свят си. Господи, Боже наш.

 

Превъзнасяйте Господа, нашия Бог, и се покланяйте на подножието Му, защото е свето. Мойсей и Аарон между свещениците и Самуил между онези, които призовават името Му. Викаха към Господа, и Той ги слушаше. О

 

В облачен стълб Той ми говореше. Те пазеха Неговите заповеди, и наредбите, които им беше дал. О

 

Господи, Боже наш, Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, който прощава и наказва за делата им. Величайте Господа нашия Бог, и покланяйте се на светата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш. О

 

О Алилуя. Научи ме. Боже мой, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,17-19

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.

Защото истина ви казвам: „Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.