X седмица обикн. време – понеделник – год. I – 10о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Начало на второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                     1,1-7

Павел, апостол на Исуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до Църквата Божия в Коринт заедно с всички светии по цяла Ахайя: Благодат вам и мир от Бога нашия Отец и Господа Исуса Христа.

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, който ни утешава при всяка наша скръб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас.

Защото, както изобилстват в нас Христовите страдания, тъй изобилва и нашата утеха чрез Христа. Скърбим ли ние, скърбим за ваша утеха и спасение, което става, като претърпявате същите страдания, каквито и ние търпим; и надеждата ни за вас е твърда, знаейки, че както участвувате в страданията ни, тъй ще бъдете участници и в утехата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 2-3.4-5.6-7.8-9. (О: 9а)

 

О Вкусете и вижте колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него е винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми, ще чуят кротките и ще се развеселят. О

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името му заедно. Подирих Господа и Той ме послуша, от всички мои опасности ме избави. О

 

Обърнете поглед към Него ще просияете, и лицата ви няма да се посрамят. Ето сиромахът викна, и Господ го изслуша, и го спаси от всичките му беди. О

 

Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят и ги избавя. Вкусете и вижте, колко благ е Господ; блажен е човекът, който се уповава на Него. О

 

О Алилуя. Радвайте се и се веселете, защото голяма ви е наградата в небесата. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,1-12

В онова време:

Като видя Исус народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. И Той, като отвори устата си, поучваше ги и казваше:

„Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.