X седмица обикн. време – петък – год. II – 10о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                                     19, 19а.11-16

В онези дни:

Като дойде Илия до Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето, биде към него слово Господне, и Той му каза:

„Излез, и застани на планината пред лицето Господне.“ И ето, Господ премина.

И голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали, мина пред Господа; но не във вятъра е Господ. И след вятъра настана земетръс, но не в земетръса е Господ. И след земетръса – огън, но е в огъня е Господ. И след огъня – лъх от тих вятър.

Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух, излезе и застана пред входа на пещерата. И към него биде глас, който му каза:

„Защо си тука, Илия?“ Той отговори: „Пламнах от ревност за Господа, Бога Саваот, защото Израилевите синове оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци; само аз останах, но и моята душа търсят да вземат.“

И Господ му рече: „Върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и, когато пристигнеш, помажи Азаил за цар а Сирия, а Инуй, Намесивия син, помажи за цар над Израил; Елисей пък, Сафатовия син, от Авелмелуха, помажи за пророк вместо себе си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 26, 7-8а.8в-9авс.13-14 (О: 8а)

 

О Аз ще търся Твоето лице, Господи.

 

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми.“ О

 

И аз ще търся лицето Ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си мой помощник, не ме отхвърляй. О

 

Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.  Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа. О

 

О Алилуя. Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5, 27-32

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Слушали сте, че бе казано на древните: „Не прелюбодействувай.“ Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а н цялото тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе, да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.

Казано бе също: „Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо.“ Аз пък ви казвам: „Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснатата, той прелюбодействува.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.