X седмица обикн. време – петък – год. I – 10о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                    4, 7-15

Братя:

Това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната си­ла да се отдава на бога, а не на нас. Ние сме наскърбявани, но не се смущаваме; в лишения сме, но не се отчайваме; гонени сме, но не сме изоставяни; повалят ни, но не погиваме. Винаги носим в тялото си смъртните страдания на Исуса, та да се открие в тялото ни и животът на Исуса. Защото ние, които живеем, непрестанно се предаваме на смърт заради исуса, та животът Исусов да се открие в смъртната ни плът; тъй че смъртта действува в нас, а животът във вас.

А като имаме същия дух а вярата, както е писано: „Повярвах и затова говорих“, и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че Този, който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще ни постави заедно с вас пред Него. Защото всичко става заради вас, та обилната благодат да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава на Бога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115, 10-11.15-16Л7-18 (О: 17а)

 

О На тебе. Господи, принасям хвалебна жертва.

 

Повярвах и затова говорих; „Силно съм съкрушен“. В моята необмисленост си каза: „Всеки човек е лъжа.“ О

 

Скъпа е в очите на Господа смъртта на неговите светии. О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. О

 

На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и ще призова името Господне. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. О

 

О Алилуя. Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5, 27-32

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Слушали сте, че бе казано на древните: „Не прелюбодействувай.“ Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а н цялото тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе, да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.

Казано бе също: „Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо.“ Аз пък ви казвам: „Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснатата, той прелюбодействува.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.