X седмица обикн. време – вторнник – год. II – 10о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                                     17, 7-16

В онези дни:

Потокът, където беше скрит Илия, пресъхна; понеже нямаше дъжд на земята. И биде слово Господне към него: „Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; аз заповядах там на една вдовица жена да те храни.“ И той стана, та отиде в Сарепта.

Когато дойде при градските врата, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: „Дай ми малко вода в съд да пия.“ Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: „Донеси ми в ръце и къс хляб.“

Тя отговори: „Жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето;

и ето, аз ще събера две три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.“

Илия й рече: „Не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после. Защото тъй говори Господ, Бог Израилев: „Брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до онзи ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.“

Тя отиде и направи тъй, както и каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време; брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 4, 2-3.4-5.7-8. (О: 7а)

 

О Яви ни светлината на лицето Си, Господи.

 

Когато викам, чуй ме, Боже на моята правда; в утеснение Ти ми даваше простор; помилвай ме и чуй молитвата ми. Синове човешки, до кога славата ми ще бъде в поругание? до кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? О

 

Знайте, че Господ си е отделил Своя светия; Господ чува, когато викам към Него. Като се гневите, не съгрешавайте; Размислете в сърцето си на леглата си и утихнете. О

 

Яви ни светлината на лицето Си, Господи, Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино. О

 

О Алилуя. Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,13-16

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.

Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи.

Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дала и да прославят небесния ваш Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.