X седмица обикн. време – вторнник – год. I – 10о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                                     1,18-22

Братя:

Вярвайте Бога, нашето слово до вас е беше „да“ и „не“. Защото Син Божи, Исус Христос, когато проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше „Да“ и „Не“, но в Него беше „Да“, понеже всички обещания Божии в Него са „Да“, и в Него; защото и чрез Него Амин Богу за наша слава.

А Тоя, който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; Той ни и запечата и даде залога на духа в сърцата ни.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118, 129.130.131.132.133.135. (О: 135а)

 

О Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.

 

Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази. Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите. О

 

Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди, Милостно погледни към мене и ме помилвай, както постъпваш към онези, които обичат Твоето име. О

 

Утвърди стъпките ми в Твоето слово, и не давай да ме облада никакво . беззаконие. Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. О

 

О Алилуя. Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,13-16

В онова време Исус каза на учениците Си:

„Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.

Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на връх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а е светилник, а свети на всички в къщи.

Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дала и да прославят небесния ваш Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.