X седмица обикновено време – неделя год. А – 10огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

X седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия.                          6, 3в-6

И тъй, нека познаем, нека се стремим да познаем Господа. Като утринна зора е появата Му, и Той ще дойде при нас като дъжд; като късен дъжд ще напои земята.

Какво да ти сторя, Ефраиме? Какво да ти сторя, Юдо? Благо­честието ви е като утринна мъгла и като роса, която скоро изчезва. Затова Аз ги поразявах чрез пророците, биех ги с думи на устата си и съдът ми е като изгряваща светлина. Защото аз искам милост, а не жертва, и богознание повече, нежели всесъжения.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49, 1 и 8.12-13.14-15 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на Него ще явя Божието спасение.

 

Бог на боговете, Господ заговори, и призова земята от изгрев слънце до запад: не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. O

 

Ако бих огладнял, не бих казал на тебе; защото моя е вселената и всичко, що я изпълня. Ям ли аз волско месо, и пия ли козя кръв? О

 

Принеси хвалебна жертва на Бога, и отдай на Всевишния Твоите обро­ци; и Ме призови в скръбен ден: ще те избавя, и ти ще Ме прославиш. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.                          4, 18-25

Братя:

Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде потомството ти.“

И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло, понеже беше току-речи стогодишен и утробата Сарина е в умъртвение. А в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде на Бога слава; напълно уверен, че Той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност.

Но не само за него е писано, че му се е вменило, но и за нас: ще се вмени и нам, вярващите в Оня, който възкреси от мъртвите Исуса Христа нашия Господ, предаден за нашите грехове и възкръснал за наше оправдание.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Господ Ме прати да благовестя на бедните, да известя­вам на пленените освобождение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              9, 9-13

В онова време:

Когато Исус минаваше оттам, видя един човек, на име Матей, се­днал на митницата, и му казва: „Върви след Мене.“ И той стана и тръгна след Него.

Когато Исус седеше на трапеза вкъщи, ето мнозина митари и гре­шници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?“

А Исус, като чу това, рече им: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; Идете и се научете, що значи: „Милост искам, а не жер­тва.“ Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.