X обикновена седмица литургия

X СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                             Пс. 26, 1-2

Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Ако ме нападнат враговете ми, те сами ще паднат.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Боже, от Когото произхождат всички блага, дай на нас, които Ти се молим, което е справедливо, и под Твоето ръководство да го изпълняваме. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Отче, който предпочиташ милосърдието пред жертвата и приемаш грешниците на твоята трапеза, стори нашият живот, преобразен от любов, да се отвори с пълна преданост към Тебе и братята. Чрез нашия Господ…

В Отче, който ни изпрати твоя Син да ни освободи от рлбството на сатаната, подкрепи ни с оръжието на вярата, та, в ежедневната борба против лукавия, да участвувлме в пасхалната победа на Христа. Чрез нашия Господ …

С Боже, утешителю на наскърбените, ти осветляваш тайната на болката и смъртта с надеждата, която блести върху лицето на Христа, стори в изпитанията на нашия път да останем тясно свързани със страданията на твоя Син, за да се открие в нас силата на неговото възкресение. Той е Бог, който с тебе живее и царува в единство чрез Светия Дух през всички векове на вековете.


Над даровете

Погледни, молим Ти се, Боже наш Отче, благосклонно на­шето служение и нека Ти бъде приятен дарът и това, което Ти при­нас­яме, да увеличи нашата любов. Чрез Христa на­шия Господ.

 

Причастен Антифон                                Пс. 17, 3

Господ е моя твърдина, мое прибежище, мой избавител, мой Бог, моя скала.

или                                                               1Ив 4,16

Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог – в него.


А Мт 9,13

Идете и се научете, що значи: „Милост искам, а не жертва,“ казва Господ.

В Мк З,З5

„Който изпълни волята Божия, той ми е брат, и сестра и майка,“ казва Господ.

С Лк 7,14 – 15

„Аз ти казвам, стани“, казва Господ. Мъртвецът се подигна, и Той го предаде на майка му.


Следпричастна

Боже, нека лечебното действие на това Тайнство ни ос­во­боди от лошите наклонности и ни води по правия път. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.