VIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 08о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол                      2,2-5.9-12

Възлюбени:

Като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение, защото вкусихте, че Господ е благ.

Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съ­граждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни богу чрез Исуса Христа.

Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оня, който ви е при­звал от тъмнина към чудната Своя Светлина; вие именно, които няко­га бяхте не народ, а сега сте народ Божий; които бяхте непомилвани, а сега сте помилвани.

Възлюбени! Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, които воюват против душата; имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99,2.3.4.5 (О: 2с)

 

О Идете пред лицето на Господа с възклицание.

 

Възкликнете на Господа, цяла земно, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. О

 

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. О

 

Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление. Славете Го, благославяйте името Му. О

 

Защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и неговата истина е в род и род. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който ме последва, той ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,46-52

В онова време:

Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: „Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!“ Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: „Сине Давидов, помилвай ме!“

Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват:

„Дерзай, стани, вика те.“ Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: „Какво искаш да ти сторя?“

Слепият Му рече: „Да прогледам, Учителю!“

Исус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси.“ И той веднага прогледна и тръгна с Исуса по пътя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.