VIII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 08о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов                             42,15-26

Ще спомена сега за делата на Господа и ще разкажа за това, което съм видял. По словото на Господа са се явили делата Му; светлото слънце гледа на всичко, и цялото Му действие е пълно със слава Господня.

И на светиите не е предоставил Господ да разгласят за всичките Му чудеса, които Господ Вседържител е утвърдил, за да стои вселената твърдо в Неговата слава. Той прониква в бездната и сърцето и вижда всичките им гънки; защото Господ разбира всяко знание и вниква в личбите на века, като възвестява минало и бъдеще и като открива дирите на скритото. Но не Го отминава никой помисъл, и не ще се укрие от Него ни една дума.

Той е извършил великите дела на Своята премъдрост и пребъдва века и до века: Той не се е уголемил, нито намалил и не искал никакъв съветник.

Колко са желани всичките Му дела, ако и да можем да ги видим само като искри! Те всички живеят и пребъдват во веки за всякакви потребности, и всички се покоряват Нему.

Те всички са двойни, едно спроти друго, и нищо не е сътворил Той несъвършено. Едно поддържа благото на друго – и кой ще се насити да гледа славата Му?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 6а)

 

О Чрез словото на Господа са сътворени небесата.

 

Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. Пейте Му нова песен, пейте му стройно, с възклицание. О

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. О

 

Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на утехата Му – цялото им войнство. Той събра като на купища морските води; бездните тури в клетове. О

 

Нека се бои от Господа цяла земя, да треперят пред Него всички, които живеят във вселената; защото Той рече – и всичко стана: Той заповяда – и всичко се яви. О

 

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който ме последва, той ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,46-52

В онова време:

Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: „Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!“ Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: „Сине Давидов, помилвай ме!“

Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват:

„Дерзай, стани, вика те.“ Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: „Какво искаш да ти сторя?“

Слепият Му рече: „Да прогледам, Учителю!“

Исус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси.“ И той веднага прогледна и тръгна с Исуса по пътя.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.