VIII седмица обикн. време – събота – год. I – 08о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов                             51,17-27

Ще Те прославям и хваля и ще благославям името на Господа. Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да странствувам, открито търсех мъдрост в молитвата си; пред храма съм се молил за нея, и до край ще я търся; като от вида на зреещо грозде, сърцето ми се радва от нея; ногата ми тръгна по прав път, аз вървях след нея от . младини.

По малко навеждах ухо и я приемах – намирах в нея много поуки за себе си; аз напреднах в нея.

Ще въздам слава на Оня, който ми дава мъдрост. Аз се реших да я следвам, ревнувах за доброто – и няма да се посрамя.

Душата ми се подвизава заради нея, и в делата си бях точен. Простирах ръце към висинето и съзнавах моето невежество.

Насочих към нея душата см и от самото начало предадох й сърцето си и чрез чистота я достигнах.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,8.9.10.11. (О: 9а)

 

О Господните повеления са праведни, те веселят сърцето.

 

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри. О

 

Господните повеления са праведни, те веселят сърцето, Господнята заповед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки. Съдбите Господни са истина – всички са праведни. О

 

Те са по – желани от злато и драгоценни камъни, по – сладки от мед и от капки вощен мед. О

 

 

О Алилуя. Словото Христово да се вселява у вас изобилно; благодарете на Бога и Отца чрез Христа. О Алилуя.

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              11,27-33

В онова време:

Исус и учениците Му дойдоха пак в Йерусалим. И когато Той ходеше из храма, приближиха се до Него първосвещениците и книжниците и стареите и Му казват: „С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тая власт да вършиш това?“

А Исус им отговори и рече: „Ще ви попитам и Аз една дума, и отговорете Ми; тогава и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това. Кръщението Иваново от небето ли беше, или от човеците? Отговорете Ми?“

А те разсъждаваха помежду си и казваха: „Ако речем, от небето, ще каже: „А защо му не повярвахте?“ Ако ли речем:От човеците“, боим се от народа; понеже всички приемаха, че Иван наистина беше пророк. И казаха в отговор на Исуса: „Не знаем.“

Тогава Исус им отговори и рече: „И Аз ви не казвам, с каква власт върша това.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.