VIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 08о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол                            1,18-25

Възлюбени:

Знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като Агнец Христос, който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвали­те чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.

След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце, като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, който пребъдва навеки. Защото всяка плът е като трева, и всяка човешка слава – като цвят на трева: изсъхна тре­вата, и цветът й отлетя; но словото Господне пребъдва вовеки. А това е словото, което е вам благовестено.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 147,12-13.14-15.19-20 (О: 12а)

 

О Хвали, Иерусалиме, Господа.

 

Хвали, Иерусалиме, Господа; Хвали, Сионе, твоя Бог. Защото Той укрепява заверките на твоите порти, благославя твоите синове всред тебе. О

 

Утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища; Праща на земята Своето слово, Неговото слово бързо върви. О

 

Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби — на Израил. На никой друг народ тон не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. О

 

О Алилуя. Син човечески дойде да послужи и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,32-45

В онова време:

Когато учениците бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те бяха смаяни, и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте. Той почна да им говори, какво ще стане с Него.

„Ето възлизаме за Йерусалим, и Син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще го бичуват, и ще го оплюят, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.“

Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Яков и Иван, и рекоха: „Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме.“

Той ги попита: „Какво искате да ви сторя?“

Те Му рекоха: „Дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти.“

Но Исус им рече: „Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам.“

Те отговориха: „Можем.“

А Исус им каза: „Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, на които е приготвено.“

И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Яков и Иван. А Исус, като ги повика, рече им: „Знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях.“ Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.