VIII седмица обикн. време – сряда – год. I – 08о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов                             36,1-2а.5-6.13-19

Помилвай ни. Боже на всички, и милостно погледни и напрати върху всички народи този страх, и нека те познаят, както ние познахме, че няма Бог, освен Тебе, Господи.

Възобнови личбите и извърши нови чудеса. Събери всички колена Яковови и ги направи Твое наследие, както е било изпървом.

Помилвай, Господи, народа, наречен на Твое име, и Израил, когото Ти нарече първенец. Умилостиви се над града на Твоята светиня, над Йерусалим, място на Твоя покой. Напълни Сион с хвалата на Твоите обещания и Твоя народ – със славата Си.

Дай свидетелство на онези, които отначало са били Твое достояние и въздигни пророчества от Твое име. Дай награда на онези, които се надяват на Тебе, и нека вярват на Твоите пророци.

Чуй, Господи, молитвата на Твоите раби по благословението на Аарон, за Твоя народ – и ще познаят всички, които живеят на земята, че Ти си Господ, Бог на вековете.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 78,8.9.11.13 (О: Прем 36,1в)

 

О Милостно погледни на нас, Господи.

 

Не си спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени. О

 

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на името Си, и избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име. О

 

Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворниците; със силата на Твоята мишца запази обречените на смърт. О

 

А ние. Твоя народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим; и от род в род ще разгласяме Твоята слава. О

 

 

О Алилуя. Син човечески дойде да послужи и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,32-45

В онова време:

Когато учениците бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те бяха смаяни, и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте. Той почна да им говори, какво ще стане с Него.

„Ето възлизаме за Йерусалим, и Син човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще го бичуват, и ще го оплюят, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.“

Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Яков и Иван, и рекоха: „Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме.“

Той ги попита: „Какво искате да ви сторя?“

Те Му рекоха: „Дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти.“

Но Исус им рече: „Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам.“

Те отговориха: „Можем.“

А Исус им каза: „Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, на които е приготвено.“

И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Яков и Иван. А Исус, като ги повика, рече им: „Знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях.“ Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.