VIII седмица обикн. време – вторник – год. II – 08о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол                             1,10-16

Възлюбени:

За спасението на душите направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовия Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава;

там бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Дух Свети, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите.

Заради това, възлюбени, като препашете чреслата на ума си, бидейки бодри, напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Исус Христово. Като послешни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъде свети във всички постъпки.

Защото писано е: „Бъдете свети, понеже Аз съм свет.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1-2-3ав.3с-4 (О: 2а)

 

О Господ яви своето спасение.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. О

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Бога, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господарю на небето и земята, задето си открил на малките тайни на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,28-31

В онова време:

Петър почна да говори на Исуса: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме.“

Исус отговори и рече: „Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена,

или деца, или нивя заради Мене и Евангелието и да не е получил сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къщи, от братя, от сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идния век – живот вечен.

А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.