VIII седмица обикн. време – вторник – год. I- 08о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов                             35,1-15

Който пази закона, той умножава приносите; който се държи о заповедите, той принася жертва за спасение. Който въздава благодарност, принася семидал; а който прави милостиня, принася хвалебна жертва. Да благоугодим на Господа, значи да отстъпваме от зло и да Го умилостивяваме, значи да се отклоняваме от неправда.

Не се явявай пред лицето на Господа с празни ръце, защото всичко това е по заповед. Приносът на праведния втлъстява олтара, и благоуханието му е пред Всевишния. Жертвата на праведен мъж е благоприета, и споменът за нея ще бъде незабравен.

С весело око прославяй Господа и не намалявай начатъците на трудовете си. При всеки дар имай весело лице и с радост посвещавай десетината.

Давай на Всевишния според както Той дава, и с весело око – според колкото печелиш от ръката си; защото отплаща, и Той ще ти въздаде седморно.

Не намалявай даровете, защото Той не ще ги приеме. И не се надявай на неправедна жертва: защото Господ е съдия, и у Него няма лицеприятие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49,5-6.7-8.14 и 23 (О: 23в)

 

О Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.

 

„Съберете при Мене Моите Светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене.“ И небесата ще прогласят Неговата правда, защото този съдия е Бог. О

 

„Слушай, народе Мой, Аз ще ти говоря: Израил, ще свидетелствувам против тебе: Аз съм Бог, твой Бог. Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене. О

 

Принеси на Бога хвалебна жертва, и отдай на всевишния твоите оброци. Който принася хвалебна жертва, той Ме почита, и който следи своя път, на Него ще явя Божие спасение.“ О

 

О Алилуя. Благословен си, Отче, Господарю на небето и земята, задето си открил на малките тайни на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,28-31

В онова време:

Петър почна да говори на Исуса: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме.“

Исус отговори и рече: „Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена,

или деца, или нивя заради Мене и Евангелието и да не е получил сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къщи, от братя, от сестри, и бащи, и майки, и деца, и нивя, а в идния век – живот вечен.

А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.