VIII седмица обикновено време – неделя год. С – 08огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.                                       27,5-8

Глинени съдини се изпитват в пещ, а човека изпитват в разговора му.

При отсяване с решето остава смет, тъй и нечистота на човека при неговото разсъждение.

Грижите за дървото се проявяват в неговия плод, тъй и в словото – помислите на човешкото сърце.

Преди беседа не хвали човека; защото тя е изпитание на людете.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 91,2-3.13-14.15-16 (О: Срв 2а)

 

О Добро е да славим Тебе, Господи.

 

Добро е да славим Господа, и да възпяваме Твоето име, Всевишни, да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. O

 

Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. Насадени в дома Господен, те цъфтят в дверите на нашия Бог. О

 

Те и на старост са плодовити, сочни и свежи ще бъдат, за да разгласят, че е праведен Господ, моето прибежище, и че няма неправда в Него. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                           15,54-58

Братя:

Щом това тленно тяло се облече в нетление, и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана:

„Смъртта биде погълната с победа.“ Де ти е, смърт, победата? Де ти е, смърт, жилото? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е Законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез нашия Господ Исус Христос.

И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди и непоколебими и на­предвайте в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,39-45

В онова време:

Исус каза на учениците една притча: „Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?“

Няма ученик по-горен от учителя си; но всеки, след като се усъ­вършенствува, ще бъде като учителя си.

А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в твоето око не усещаш? Или как можеш каза на брата си: „Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.

Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод; Защото не от тръни берат смокини, нито от къпина късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася до­бро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо;

защото от препълнено сърце говорят устата му.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.