VIII седмица обикновено време – неделя год. В – 08огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

VIII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Осия.                                   2,14в.15в.19-20

Това казва Господ:

„Ето, Аз ще доведа в пустиня и ще й говоря по сърце; и там тя ще пее, както в дните на младините си и както в деня, когато излезе из египетската земя.

И ще те сгодя за Себе Си вовеки; ще те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 102,1-2.3-4..8 и 10.12-13 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благо­славя Неговото име. Благославяй, душо моя. Господа, и не забравяй ни един от Неговите благодеяния. O

 

Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. О

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове. О

 

Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас на­шите беззакония. Като баща милува синове, тъй и Господ милува онези, които Му се боят. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                        3,1в-6

Братя, Имаме ли нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас? Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узна­ват и четат всички човеци; вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с духа на живия Бог; не върху каменни скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето.

Такава увереност в Бога имаме чрез Христа. Не затова, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, спо­собността ни иде от Бога; Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Отец ни роди по своя воля чрез словото на истината, за да Му бъдем като начатък на създанието Му. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              2,18-22

В онова време:

Учениците Иванови и фарисеите постеха и дохождат и Му казват:

„Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?“

Исус им рече: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят.

Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак ново-пришитото ще се отдере от вехтото, и сдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.